پشتیبانی 24 ساعته پس از فروش، توسط تیم مدار سیستم به مشتریان گرامی پس از درخواست ایشان:

** تعمیر محصولات در محل مدار سیستم

** تعمیر محصولات در محل کار فرما و مشتریان

** تهیه نمونه های سریع از محصولات در شرایط بحرانی

** جایگزینی برخی محصولات با نمونه های صنعتی متناسب برای جلوگیری از توقف خطوط تولید

** تغییرات کوچک در سیستم های تولیی برای ایجاد تغییرات مفید، لازم و ضروری

** ارائه راه حل برای موضوعات و مسائل صنعتی در شرایط بحرانی