به مدار سیستم خوش آمدید

گروه مدار سیستم در سال 1391 با هسته اولیه ای از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترای برق و مکانیک با هدف طراحی و ساخت انواع سیستم های صنعتی شکل گرفت. در طی سالیان متمادی تعداد زیادی از نیاز های صنعت کشور و همچنین جامعه کارآفرینی توسط گروه مدار سیستم برطرف گردید و مدار ها و سیستم های مورد نیاز طراحی و ساخته شد. با گذشت زمان انجام پروژه های محوله از نظر کیفی، کمی و روش های مدیریتی تغییرات مثبت بسیاری به خود دیده است. هم اکنون افتخار ما این است که در حوزه های مختلف نیاز های صنعت را برطرف کرده ایم و نامی نیکو از خود به یادگار نهاده ایم. هم اکنون حدود شانزده نفر به طور مستقیم در این گروه فعالیت مینمایند. ما مطمانیم که با پشتوانه اعتماد شما و با تلاش بی وقفه اعضا و همکاران هر روز گامی مثبت در جهت رشد و تکامل کمی و کیفی فعالیت های خود بر خواهیم داشت.