منابع تغذیه سوییچینگ

   برای طراحی هر گونه مدار الکترونیکی یکی از اولین موضوع هایی که ذهن طراح را به خود مشغول می نماید انتخاب نوع ، توان و ولتاژ منبع تغذیه مدار است. منابع تغذیه با توجه به توان مصرفی مدارات الکترونیکی طراحی یا تهیه میگردند. هر منبع تغذیه یک ولتاژ ورودی را به ولتاژ خروجی بیشتر یا کمتر از خود تبدیل می نماید. این فرآیند تبدیل ولتاژ معمولا با تلف شدن انرژی به صورت گرما همراه هستند. منابع تغذیه سوویچینگ در بین منابع تغذیه کمترین تلف انرژی یا به عبارتی بیشترین بازده را در اختیار طراح مدارات الکترونیکی قرار می دهند. البته سایز به نسبت کوچکتر و کنترل پذیری بالاتری دارند. از معایب این مدارات وجود نویز در خروجی انها میباشد. این منابع انواع مختلفی دارند که در زیر به برخی از مهم ترین موارد در طراحی مدارات الکترونیکی اشاره می شود.