طراحی چند مدار هیجان انگیز با 555

   طراحی تقویت کننده صدا !
از 555 می توان به عنوان تقویت کننده استفاده کرد. عملکرد آن بسیار شبیه به مدولاسیون عرض پالس است. مقادیر قطعات در شکل باعث می شود که 555 در حدود 66 کیلوهرتز نوسان کند و بلندگو به این فرکانس بالا پاسخ نمی دهد. در عوض به مقدار CD متوسط خروجی مدوله شده پاسخ می دهد و مفهوم مدولاسیون به عرض پالس را نشان می دهد. تراشه بسیار داغ می شود و فقط برای نمایش کوتاه است.

   طراحی تستر دیود زنر
این مدار دیودهای زنر را تا 56 ولت آزمایش می کند. zener را از طریق پایانه های مدار زیر قرار دهید و مقدار آن را با یک مولتی متر تنظیم شده روی محدوده 50v بخوانید.

   طراحی جمر ریموت کنترل تلوزیون
این مدار گیرنده مادون قرمز را در تلویزیون اشتباه می گیرد. این یک سیگنال ثابت تولید می کند که با سیگنال کنترل از راه دور تداخل ایجاد می کند و از تلویزیون می تواند تغییر کانال یا هر دستور دیگری را تشخیص دهد. این به شما امکان می دهد بدون اینکه کسی کانال را تغییر دهد برنامه خود را مشاهده کنید !! مدار برای تولید سیگنال 38kHz تنظیم شده است.

   دیمر LED
این مدار میزان روشنایی یک یا چند LED را از 5٪ به 95٪ تنظیم می کند.

   طراحی مدار های چشمک زن خاص